herb

Gmina
Zaręby Kościelne

ug 
Strona główna Aktualności Historia Kontakt Linki BIP
 

Aktualności i ogłoszenia


Harmonogram wywozu odpadów komunalnych zmieszanych, biodegradowalnych oraz selektywnie zbieranych w 2015r. więcej

Informacja dla mieszkańców - jak prawidłowo segregować odpady.
więcej

Data publikacji - 19.12.2014. - administrator

Uprzejmie informuję, że w dniu 30 grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych odbędzie się posiedzenie IV Sesji Rady Gminy w Zarębach Kościelnych. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 11.00. Porządek obrad jak w załączeniu. więcej

Data publikacji - 17.12.2014. - administrator

Gmina Zaręby Kościelne/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych informuje o rozpoczęciu realizacji VI edycji projektu systemowego „SZANSA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie od 01.01.2015 do 30.06.2015 roku. Wszystkie osoby chętne do udziału w projekcie i spełniające następujące kryteria:
  • Osoby będące klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych,
  • Osoby z terenu gminy Zaręby Kościelne,
  • Osoby będące w wieku aktywności zawodowej,
  • Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i zawodowym,
prosimy o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych, ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne. Rekrutacja prowadzona będzie od 01.12.2014 roku do 15.01.2015 roku.  Wszelkie informacje pod nr telefonu 86-27-06-004, wew. 27.

Data publikacji - 16.12.2014. - administrator

Informacja z dnia 10.12.2014r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy. więcej

Data publikacji - 10.12.2014. - administrator

Protokół z wyboru oferty z dnia 8.12.2014r. dotyczący: Zapewnienie sali oraz posiłku na spotkanie podsumowujące dla Beneficjentów Ostatecznych projektu wraz z kadrą projektu na spotkaniu podsumowującym realizację projektu systemowego „SZANSA” -  Ogłoszenie

Data publikacji  8.12.2014r. - administrator


Starosta Ostrowski wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza konkurs literacki pod nazwą "Invictus 2014 roku".

Praca do konkursu ma przedstawiać realną osobę lub sytuację jaka wydarzyła się w konkretnej miejscowości, aktualnie lub w przeszłości i jest znana uczestnikom osobiście lub z przekazów innych osób. Praca (esej, opowiadanie, wywiad, życiorys, reportaż, itp.) nie może przekraczać dwóch stron maszynopisu formatu A4 bądź pisma ręcznego. Prace przekraczające kryterium nie będą oceniane.

Uczniowie biorący udział w konkursie zostaną podzieleni na grupy: uczniowie szkół podstawowych,gimnazjalnych,ponadgimnazjalnych, uczniowie innych placówek edukacyjnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego.

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub pocztą w zamkniętych kopertach na adres Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka, z dopiskiem "Konkurs - Invictus 2014 roku". Termin nadsyłania to 10 grudnia 2014 roku. Prace, które dotrą po tym terminie nie będą oceniane. Dodatkowo należy nadesłać oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które można pobrać tutaj.

Data publikacji  27.11.2014r. - administrator

Ogłoszenie z dnia 26 listopada 2014r. o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: d/s księgowości podatkowej - jeden etat. więcej

Data publikacji  
26.11.2014r. - administrator


ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 26.11.2014r. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZARĘBACH KOŚCIELNYCH zaprasza do złożenia ofert na: Zapewnienie sali oraz posiłku na spotkanie podsumowujące dla Beneficjentów Ostatecznych projektu wraz z kadrą projektu na spotkaniu podsumowującym realizację projektu systemowego „SZANSA” -  Ogłoszenie

Data publikacji  
26.11.2014r. - administrator


Informacja z dnia 12.11.2014r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy. więcej

Data publikacji - 12.11.2014. - administratorOgłoszenie
o wykazie działek przeznaczonych na sprzedaż. więcej


Ogłoszenie z dnia 3 listopada 2014r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: d/s księgowości podatkowej - jeden etat. ogłoszenie, załącznik-kwestionariusz osobowy.

Data publikacji - 04.11.2014. - administrator


MAMMOGRAFIA
Zapraszamy na BEZPŁATNE badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat. Mammobus będzie ustawiony w godz. 9.00 – 17.00 w dniu 13 grudnia 2014 przy Ośrodku Zdrowia w Zarębach Kościelnych, ul. Kowalska 16.
więcej

Data publikacji - 04.11.2014. - administrator


Komunikat prasowy Agencji Rynku Rolnego związany z mechanizmem kolejnego nadzwyczajnego wsparcia producentów owoców i warzyw. więcej

Data publikacji - 31.10.2014. - administrator


Informacja z dnia 31.10.2014r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy. więcej

Data publikacji - 31.10.2014. - administrator


Konsultacje projektu "Programu Współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok." - więcej

Data publikacji - 23.10.2014. - administrator


Informacja z dnia 15.10.2014r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy. więcej

Data publikacji - 15.10.2014. - administrator


Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie rozpoczyna tworzenie grup roboczych ds. inteligentnych specjalizacji regionu (pismo w załączeniu). W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o poinformowanie przedsiębiorców działających na terenie Państwa Gminy o możliwości uczestnictwa w powyższej inicjatywie. Szczególne znaczenie będzie miał udział firm innowacyjnych, poszukujących i wdrażających nowe rozwiązania. Termin składania aplikacji do udziału w pracach poszczególnych grup przypisanych do obszarów inteligentnej specjalizacji, tj.: bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania, nowoczesne usługi dla biznesu oraz wysoka jakość życia, został wyznaczony do dnia 22 października br. Bardzo proszę o przesyłanie zgłoszeń na adresy poczty elektronicznej: monika.tchorznicka@mazovia.pl, piotr.dylewski@mazovia.pl.

Jednocześnie informuję, że pierwsze spotkanie dot. powyższej inicjatywy zostało zaplanowane na dzień 30 października br. o godz. 12 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter).
więcej
 
Data publikacji - 14.10.2014. - administrator

UWAGA!!! PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW !
15 PAŹDZIERNIKA OSTATECZNYM TERMINEM SKŁADANIA WNIOSKÓW  O UDZIELENIE NADZWYCZAJNEGO WSPARCIA
Agencja Rynku Rolnego przypomina, że wnioski o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia dotyczą wyłącznie tych plantacji i upraw
które zostały pozytywnie skontrolowane przez właściwe służby kontrolne. Agencja Rynku Rolnego informuje, iż kończą się kontrole plantacji upraw zgłoszonych przez producentów w powiadomieniach. Dotychczas producenci dostarczyli do organizacji charytatywnych ok. 20 tysięcy ton owoców i warzyw, w tym ok. 12 tysięcy jabłek.
Wszystkich producentów, którzy zostali skontrolowani pozytywnie prosimy o pilne składanie do Oddziałów Terenowych ARR wniosków o przyznanie rekompensaty. Liczy się data stempla pocztowego .
Wzór wniosku zamieszczony jest na stronie Agencji www.arr.gov.pl pod zakładką EMBARGO ROSYJSKIE.

Iwona Ciechan
Rzecznik Prasowy
Agencja Rynku Rolnego


Data publikacji - 14.10.2014. - administrator

Nabór kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ((Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, 1138 i 1146), prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego do zgłaszania kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji. Kandydatury można zgłaszać 22 października 2014 r.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej:
http://www.dialog.mazovia.pl

Data publikacji - 09.10.2014. - administrator


Informacja z dnia 09.10.2014r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy. więcej

Data publikacji - 09.10.2014. - administrator

Informacja z dnia 02.10.2014r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy. więcej

Data publikacji - 02.10.2014. - administrator


Informacja z dnia 24.09.2014r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy. więcej

Data publikacji - 24.09.2014. - administrator


Komunikaty Agencji Rynku Rolnego:
- dotyczący terminu składania wniosków o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia-  więcej
- dotyczącą programu „Owoce i warzywa w szkole”więcej

Data publikacji - 24.09.2014. - administrator
Do 30 września można nadsyłać aplikacje do ogólnopolskiego projektu - "Konkurs Królowa Mleka 2015".

W porównaniu z ubiegłorocznymi wyborami szansa na zdobycie korony wzrosła trzykrotnie. Tym razem wybrana zostanie bowiem nie tylko  Królowa Mleka na 2015 rok, ale także – to nowość! - dwie Księżniczki Mleka. Projekt rozwija się dynamicznie, a liczba zaproszeń dla Królowej rośnie tak szybko, że w 2015 roku trudno byłoby jej samodzielnie podołać wszystkim obowiązkom. W sukurs przyjdą jej Księżniczki.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: www.krolowamleka.pl
Materiały zdjęciowe do pobrania: http://www.krolowamleka.pl/pr

Data publikacji  11.09.2014r. - administrator

Komunikat ARR w związku z aktualną sytuacja na rynku owoców i warzyw. więcej

Data publikacji  11.09.2014r. - administrator
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej informuje o realizacji przez Urząd programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Informacja o programie znajduje się w załączeniu.
więcej

Data publikacji  11.09.2014r. - administrator

Ogłoszenie z dnia 10.09.2014r. o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej dot. zapytania ofertowego Nr 3/EFS/2014 zorganizowania wyjazdu integracyjnego w dniach 26-27 września 2014 roku. więcej

Data publikacji  11.09.2014r. - administrator

Obwieszczenie Wójta Gminy Zaręby Kościelne o terminie wyłożenia do publicznego  wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Zgleczewo Szlacheckie. więcej

Data publikacji  05.09.2014r. - administrator

Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: d/s obsługi Rady Gminy, Organizacyjnych i Kadr. więcej

Data publikacji  26.08.2014r. - administrator
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/EFS/2014 z dnia 25.08.2014r. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZARĘBACH KOŚCIELNYCH zaprasza do złożenia ofert na: Zorganizowanie 2 dniowego wyjazdu integracyjnego w dniach 26-27 września 2014 roku dla 12 BO projektu wraz z kadrą w ramach projektu systemowego „SZANSA” Ogłoszenie

Data publikacji  25.08.2014r. - administrator

Konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz czwarty ogłosił konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, którego głównym celem jest promocja wolontariatu wśród mieszkańców naszego województwa. Konkurs jest etapem wojewódzkim konkursu ogólnopolskiego realizowanego przez Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce i jest organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego we współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.
Plakat konkursy,  Regulamin konkursu, Formularz zgłoszeniowy.

Data publikacji  22.08.2014r. - administrator


ARR przyjmuje powiadomienia od Rolników poszkodowanych embargiem

W ślad za komunikatem Komisji Europejskiej (KE) dotyczącym wprowadzenia wyjątkowych środków wsparcia w sektorze owoców i warzyw, dla Rolników poszkodowanych w wyniku embarga rosyjskiego, oraz w nawiązaniu do instrukcji opublikowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Rynku Rolnego realizując zapisy ww. instrukcji przyjmuje powiadomienia dotyczące zamiaru przeprowadzenia wycofania z rynku owoców lub warzyw nie przeznaczonych do sprzedaży.

Producenci rolni, którzy chcieliby skorzystać z możliwości wycofania mogą składać powiadomienia do właściwych, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę powiadamiającego, Oddziałów Terenowych ARR na załączonym formularzu.

Producenci z terenu woj. mazowieckiego składają powiadomienia w:

Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Warszawie
Al. J. Waszyngtona 146
04-076 Warszawa

Druk powiadomienia dostępny jest na stronie internetowej ARR pod adresem: http://www.arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3304:arr-przyjmuje-powiadomienia-od-rolnikow-poszkodowanych-embargo&catid=379&Itemid=1114

Szczegóły dotyczące asortymentu, wysokości stawek oraz sposobu realizacji mechanizmu będą ogłoszone po publikacji Rozporządzenia Komisji Europejskiej.

Data publikacji  22.08.2014r. - administrator


Zaproszenie na Sesję Rady Gminy.

Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie XXIX Sesji Rady Gminy w Zarębach Kościelnych, które odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych. Otwarcie obrad nastąpi o godz. 12.00 - więcej

Data publikacji  20.08.2014r. - administrator

Protokół z wyboru oferty z dnia 08.08.2014r. dot. złożenia ofert na:  Zorganizowanie wyjazdowego dwudniowego szkolenia „ABC przedsiębiorczości, prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy” dla uczestników/czek projektu systemowego „SZANSA” w 2014 roku. Ogłoszenie

Data publikacji  11.08.2014r. - administrator
W związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń i powodowym przez to zdarzenie zagrożeniem epizootycznym i możliwością przeniesienia ww. choroby na inne stada świń Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej (PLW) prosi o podjęcie wszelkich możliwych starań w zakresie rozpowszechnienia informacji dotyczących ASF w celu zapobieżenia ewentualnemu przeniesieniu choroby na teren powiatu Ostrów Mazowiecka.

Jednocześnie PLW przesyła w wersji elektronicznej ulotki informacyjne dla hodowców zwierząt (świń) oraz myśliwych z prośbą o zapoznanie się z nimi.
Ulotka ASF 1,  ulotka ASF 2, ulotka ASF 3.

Data publikacji  01.08.2014r. - administrator

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/EFS/2014 dot. złożenia ofert na: Zorganizowanie wyjazdowego dwudniowego szkolenia „ABC przedsiębiorczości, prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy” dla uczestników/czek projektu systemowego „SZANSA” w 2014 roku.
Ogłoszenie,  Załączniki 1-4, Wzór umowy.

Data publikacji  01.08.2014r. - administrator

Ogłoszenie z dnia 30 lipca 2014r. o naborze na stanowisko urzędnicze: d/s obsługi Rady Gminy, Organizacyjnych i Kadr. ogłoszenie, załącznik-kwestionariusz osobowy.

Data publikacji - 30.07.2014. - administrator

Wybór oferty z dnia 30.07.2014r. dot. złożenia ofert na: Zorganizowanie kursów zawodowych dla 12 uczestników projektu systemowego „SZANSA” w 2014 roku. ogłoszenie

Data publikacji  
30.07.2014r. - administrator

IX Festyn Rodzinny w Zarębach Kościelnych

Po raz kolejny Gmina Zaręby Kościelne zorganizowała Festyn Rodzinny, tym razem była to dwudniowa impreza. W sobotę zorganizowano międzygminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy. Ok. godziny 18 na żwirowni w miejscowości Rostki-Daćbogi rozpoczęły się zawody wędkarskie, w których do udziału zgłosiło się 19 wędkarzy.
W niedzielę każdy mógł znaleźć coś dla siebie min.: stoiska z regionalnymi potrawami, wesołe miasteczko, przejażdżka na kucykach, kule wodne, malowanie twarzy. Imprezie towarzyszyły występy lokalnych grup artystycznych takich jak Mini Nutki, Gminne Koło Gospodyń z Zarąb Kościelnych oraz Stowarzyszenie „Nad Wągrodą w Chmielewie”. Przygotowano wiele konkursów min: Konkurs wiedzy o Lokalnej Grupie Działania Zielone Sioło, Strong Man Gminy, Turniej Piłki Siatkowej, Wybory Miss Festynu, Miss Piłkarzy oraz Miss Dzieciaków. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz jazdy konnej i akrobacji wykonany przez miejscowych ułanów. Gości festynu bawił również występ iluzjonisty Czarodzieja Granta, który czarował swoimi sztuczkami widownię.    
Wśród wielu zaproszonych gości byli min: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk, radny sejmiku wojewódzkiego Marian Krupiński, Komendant Powiatowej Straży Pożarnej Janusz Iwanowski, Kierownik TZD w Ostrowi Mazowieckiej Bogdan Świderski, Kierownik Ostrowskiego Biura Powiatowego ARiMR Rajmund Zawistowski, Burmistrzowie i Wójtowie powiatu ostrowskiego.   
Gwiazdą wieczoru był Marcin Siegieńczuk twórca utworów min. „Ciało do ciała”, „Sąsiadka” oraz prowadzący autorski program w telewizji Polo TV „Profesorre Toplalala”. Goście Festynu bawili się do późnych godzin na dyskotece prowadzonej przez zespół Holiday i Dj Waldi.     
Galeria zdjęć.

ZWYCIĘZCY KONKURSÓW:

Konkurs Miss

Miss Festynu 2014 – Katarzyna Zalewska
I Vice Miss Festynu – Karolina Rostkowska
Miss Piłkarzy – Paulina Niemira
I Vice Miss Piłkarzy – Karolina Kempisty
Miss Dzieciaków - Zuzanna Żochowska

Konkurs Najładniejszy przydomowy ogródek:
1. Halina Rateńska – Stara Złotoria
2. Jadwiga Kempista – Zaręby Leśne
3. Halina Socik – Nowa Złotoria
3. Henryk Nienałtowski – Zaręby Kościelne
wyróżnienie – Andrzej Podbielski – Rawy-Gaczkowo

Konkurs Strong Man Gminy
1. Piotr Świerżyński
2. Piotr Godlewski
3. Piotr Boratyński

Zawody Wędkarskie
1. Walenty Gryc
2. Paweł Majewski
3. Robert Jóźwiak

Międzygminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta
1. Czyżew
2. Zaręby Kościelne
3. Kępiste-Borowe

Turniej Piłki Siatkowej
1. Wąsewo
2. Zambrów
3. Zaręby Kościelne


Data publikacji - 30.07.2014. - administrator

Decyzja RGK.604.4.2014 z dnia 21.07.2014r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Nienałty-Brewki nr dz. 181/1 gm. Zaręby Kościelne.  więcej

Data publikacji - 25.07.2014. - administrator

Ogłoszenie z dnia 14.07.2014r. o zamiarze wykonania rozgraniczenia działek na terenie wsi Świerże-Panki. Prosimy o kontakt zainteresowanych geodetów.   więcej

Data publikacji - 16.07.2014. - administrator

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/EFS/2014 dot. złożenia ofert na: Zorganizowanie kursów zawodowych dla 12 uczestników projektu systemowego „SZANSA” w 2014 roku. - Ogłoszenie,  załączniki 1-4, wzór umowy.

Data publikacji  11.07.2014r. - administrator


Informacja z dnia 10.07.2014r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy. więcej

Data publikacji - 10.07.2014. - administrator

Postanowienie z dnia 03.07.2014r. dot. raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków. więcej

Data publikacji - 05.07.2014. - administrator

Postanowienie z dnia 01.07.2014r. dot. raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego. więcej

Data publikacji - 07.07.2014. - administrator

ROLNIKU - śpiesz się powoli...!
Prace na polu trwają wiele miesięcy. 
Jak co roku chcemy przypomnieć wszystkim rolnikom, aby w tym gorącym okresie nie zapominali o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych.
W ubiegłym roku na Mazowszu odnotowano ponad 3 tys. zgłoszeń wypadków na terenach wiejskich, z czego 15 wypadków to zdarzenia śmiertelne. Poszkodowane są również dzieci, które pomagają rodzicom w pracy lub bez opieki przebywają w niebezpiecznych miejscach w pobliżu wykonywanych prac. Niestety sprawcami lub świadkami tych wypadków jest często najbliższa rodzina lub sąsiedzi.
więcej

List Prezesa KRUS na temat bezpieczeństwa dzieci w gosp. rolnym skierowany do rodziców.
więcej
List Prezesa KRUS na temat bezpieczeństwa dzieci w gosp. rolnym skierowany do dzieci. więcej

Data publikacji - 03.07.2014. - administrator

Informacja z dnia 03.07.2014r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy. więcej

Data publikacji - 03.07.2014. - administrator
Podsumowanie przeprowadzonych w dniach 11.05-01.06  na terenie gminy Zaręby Kościelne konsultacji społecznych na temat „Żywienie dzieci w szkołach” -  więcej

Data publikacji - 30.06.2014. - administrator


Wybór oferty z dnia 27.06.2014r. dot. usługi przygotowania posiłku podczas szkoleń. Ogłoszenie

Data publikacji  30.06.2014r. - administrator
Zapytanie ofertowe do projektu "Szansa" dot. usługi przygotowania posiłku podczas szkoleń. więcej

Data publikacji  25.06.2014r. - administrator

Szkolenie
W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO” naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania: „Małe projekty” oraz „Odnowa i rozwój wsi”, których termin składania wyznaczono w okresie od 25 czerwca do 9 lipca br., serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Zaręby Kościelne do udziału w szkoleniu nt. Informowania o obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju, realizacji LSR oraz działalności LGD „ZIELONE SIOŁO”.
Podczas szkolenia zostaną omówione kryteria dostępu do ww. działań oraz zagadnienia związane z prawidłowym przygotowaniem wniosku i rodzajami niezbędnych załączników.

Szkolenie odbędzie się
30.06.2014 (poniedziałek) - godz. 12.30 - w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych, ul. Kowalska 14) oraz w niżej wymienionych terminach:

25.06.2014 (środa) - godz. 10.00 – Gmina Ostrów Mazowiecka,
26.06.2014 (czwartek) - godz. 10.00 - Gmina Brok,
26.06.2014 (czwartek) – godz. 13.00 - Gmina Stary Lubotyń,
27.06.2014 (piątek) - godz. 9.00 - Gmina Wąsewo,
27.06.2014 (piątek) - godz. 14.00 - Gmina Małkinia Górna, 
30.06.2014 (poniedziałek) – godz. 10.00 - Gmina Szulborze Wielkie, 
01.07.2014 (wtorek) – godz. 10.00 - Gmina Nur, 
01.07.2014 (wtorek) – godz. 13.00 - Gmina Boguty Pianki,
02.07.2014 (środa) - godz. 10.00 - Gmina Andrzejewo.

Więcej informacji na stronie LGD "Zielone Sioło"

Data publikacji  25.06.2014r. - administrator

Informacja z dnia 18.06.2014r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy. więcej

Data publikacji - 18.06.2014. - administrator


Dnia 27 maja 2014 r. Wójt Gminy Zaręby Kościelne
– uczestniczył w spotkaniu z samorządowcami, z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, które odbyło się w Pałacu Prezydenckim.
dzien samorządu terytorialnego
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisław Komorowski – wręczył odznaczenia państwowe, dyplomy i flagi laureatom akcji „Majówka z Polską” oraz statuetki finalistom II Edycji Nagrody Obywatelskiej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Podziękował również samorządom za włączenie się w realizację projektu Karta Dużej Rodziny
W uroczystości wzięli udział Zastępcy Szefa KPRP Dariusz Młotkiewicz i Sławomir Rybicki, ministrowie i doradcy Prezydenta RP oraz Szef BBN Stanisław Koziej.

Data publikacji - 17.06.2014. - administrator


Zaproszenie na Kiermasz organizowany przez LGD "Zielone Sioło"
w związku z realizacją przez Lokalną Grupę Działania „ZIELONE SIOŁO” projektu współpracy międzynarodowej pn.: „Partnerstwo dla tradycji i innowacji w rozwoju lokalnym” w ramach PROW 2007-2013, w dniu 29 czerwca br. na terenie Ośrodka Agroturystycznego „BINDUGA” w Broku, odbędzie się Kiermasz wyrobów i usług lokalnych polskich i litewskich pn. „Nasze wspólne dziedzictwo kulturowe”.  więcej

Data publikacji - 17.06.2014. - administrator


Informacja dotycząca Karty Dużej Rodziny - elementu gminnej polityki społecznej realizowanej na rzecz rodzin wielodzietnych. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Od 16 czerwca 2014 roku każda rodzina z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu będzie mogła w swojej gminie złożyć wniosek o wydanie karty. więcej

Data publikacji - 16.06.2014. - administrator


Festyn Rodzinny 2014.
Wójt Gminy Zaręby Koscielne zaprasza serdecznie na Festyn Rodzinny, który odbędzie sie
w dniach 26-27 lipca. W planie wiele konkursów, zabaw i innych atrakcji dla młodszych i starszych oraz świetna muzyka. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie sie z programem oraz regulaminami konkursów. Dobra zabawa gwarantowana - Zapraszamy!

Program Festynu Rodzinnego - pobierz
Konkurs Najpiękniejszy Ogródek w Gminie - plakat,  regulamin, karta zgłoszeniowa.
Miss Festynu - regulamin.


Data publikacji - 13.06.2014. - administrator


Informacja z dnia 11.06.2014r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy. więcej

Data publikacji - 11.06.2014. - administrator


Szkolenie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Uprzejmie informujemy, iż Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ostrowi Mazowieckiej organizuje szkolenie dla rolników  z zakresu działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szkolenie odbędzie się dnia 25 czerwca 2014r. w Świetlicy w Świerżach Zielonych. więcej

Data publikacji - 11.06.2014. - administrator


Drodzy Rolnicy!
W związku ze zbliżającym się terminem kończącym przyjmowanie w tym roku wniosków o dopłatę do kwalifikowanego materiału siewnego, publikujemy Państwu informację ARR na ten temat skierowaną do rolników, którzy mogą byś jeszcze zainteresowani złożeniem wniosku o dopłatę.
więcej

Data publikacji - 11.06.2014. - administrator


Informacja z dnia 05.06.2014r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy. więcej

Data publikacji - 05.06.2014. - administrator


Zapytania ofertowe do projektu "Szansa" dot. naboru na stanowisko doradcy zawodowego oraz psychologa w projekcie. więcej

Data publikacji - 03.06.2014. - administrator


Wyniki głosowania w Wyborach do Parlamentu Europejskiego w Gminie Zaręby Kościelne więcej


Szanowni Państwo,
1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z tej okazji Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystosował list do Rodziców, Opiekunów oraz Wychowawców.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią listu: www.brpd.gov.pl/wystapienia/list_2014_05_28.pdf.

Data publikacji - 30.05.2014. - administrator


Akademia PARP to portal edukacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw z systemem bezpłatnych szkoleń internetowych. Projekt jest realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Prosimy o zapoznanie się z informacją na temat jednego ze szkoleń: "Kalendarz dobrego księgowego".

Data publikacji - 30.05.2014. - administrator


Informacja z dnia 28.05.2014r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy. więcej

Data publikacji - 28.05.2014. - administrator


Polska Biega 2014.
Bieg w ramach akcji Polska Biega 2014 odbędzie się 23 maja, w piątek o godzinie 12:00. Trasa biegu: „Lasek Skłody-Stachy”, długość ok. 3 km. Bieg odbędzie się w grupach wiekowych:
1. Szkoła Podstawowa chłopcy/ dziewczynki
2. Gimnazjum chłopcy/ dziewczynki
3. Dorośli

Po biegu zapraszamy na posiłek regeneracyjny przy Stacji Paliw.
Organizator: Urząd Gminy i Gimnazjum w Zarębach Kościelnych
Sponsorzy: Gminna Komisja Rozwiązywnia Problemów Alkoholowych, Michał Skłodowski, Katarzyna Godlewska-Garternicht.

Data publikacji - 20.05.2014. - administrator


Informacja o przeprowadzeniu Konsultacji społecznych na temat „Żywienie dzieci w szkołach”.
W dniach 11.05-01.06  na terenie gminy Zaręby Kościelne odbędą się konsultacje społeczne w temacie „Żywienie dzieci w szkołach”.
Konsultacje to kolejne przedsięwzięcie uczestniczek projektu  „Sieć wsparcia partycypacji kobiet na obszarach wiejskich” realizowanego, we współpracy z władzami samorządowymi, przez  Społeczny Instytut Ekologiczny. Konsultacje swoim zasięgiem obejmą  teren całego Powiatu Ostrowskiego.
więcej

Data publikacji - 14.05.2014. - administrator


Informacja z dnia 07.05.2014r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy. więcej

Data publikacji - 07.05.2014. - administrator


Informacja z dnia 18.04.2014r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy. więcej

Data publikacji - 18.04.2014. - administrator


V edycja Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów. więcejPrzedsiębiorstwo  Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  organizuje  zbiórkę odpadów  wielkogabarytowych w gminie Zaręby Kościelne. Zbiórka jest NIEODPŁATNA  dla wszystkich mieszkańców  gminy (nie dotyczy przedsiębiorstw)  i przebiegać  będzie  według  ustalonego harmonogramu.  Odpady zbierane będą  przez pracowników  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. pojazdem  oznakowanym  logo  zakładu. Odpady należy  wystawić do godz. 7.00. Odpady wystawione  po tym  terminie nie będą  odebrane. Oddawany  sprzęt  elektroniczny MUSI być  kompletny.  Mieszkańcy domów  jednorodzinnych wystawiają odpady przed posesją przy drodze. harmonogram

Data publikacji  10.04.2014r. - administrator


Protokół z dnia 02.04.2014r. z wyboru oferty na zakup materiałów promocyjnych do projektu "Szansa". więcej

Data publikacji  02.04.2014r. - administrator


Zapytania ofertowe do projektu "Szansa" dot. zakupu materiałów promocyjnych. więcej

Data publikacji -17.03.2014r. - administrator


Bezpłatne, mobilne stanowisko ZIP w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej.
W dniach 18, 19 marca 2014 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 68 w godz. 9.30-15.00 będzie można odebrać bezpłatnie login do systemu Zintegrowany Informator Pacjenta. Dzięki portalowi zip.nfz.gov.pl dowiesz się wszystkiego o leczeniu w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ.
Dowiedz się więcej: ogłoszenie nr 1,
ogłoszenie nr 2, ogłoszenie nr 3.

Data publikacji - 12.03.2014. - administrator


Informacja z dnia 12.03.2014r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy. więcej

Data publikacji - 12.03.2014. - administratorOgłoszenie z dnia 27. lutego o wynikach przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze: d/s obsługi kasy i spraw finansowych. ogłoszenie

Data publikacji - 27.02.2014. - administrator


Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 04.02.2014r. na wykonanie i dostarczenie 75 krzeseł konferencyjnych. więcej

Data publikacji - 21.02.2014. - administrator


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20.02.2014r. na wykonanie i dostarczenie 110 krzeseł konferencyjnych. więcej

Data publikacji - 21.02.2014. - administrator


Bezpłatne, mobilne stanowisko ZIP w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej.
W dniach 17, 18, 19 luty 2014 roku, w ramach akcji "3 kroki do ZIP na Mazowszu" w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 68 w godz. 9.30-15.00 będzie można odebrać bezpłatnie login do systemu Zintegrowany Informator Pacjenta. Dzięki portalowi zip.nfz.gov.pl dowiesz się wszystkiego o leczeniu w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ.
Dowiedz się więcej: ogłoszenie nr 1,
ogłoszenie nr 2, ogłoszenie nr 3.

Data publikacji - 14.02.2014. - administrator


List Prezesa KRUS skierowany do rolników dotyczący bezpieczeństwa pracy. więcej

Data publikacji - 14.02.2014. - administrator


Ogłoszenie z dnia 12. lutego o wynikach przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze: d/s oświaty, kultury, sportu i rekreacji. ogłoszenie

Data publikacji - 12.02.2014. - administrator

Informujemy, iż od dnia 24.02.2014r. siedziba biura powiatowego ARiMR będzie mieściła się w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Różańskiej 9. Dnia 21.02.2014r. biuro powiatowe ARiMR będzie nieczynne. więcej

Data publikacji - 07.02.2014. - administrator


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Warszawie ogłasza w roku 2014 IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn. „Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu!”
Ogłoszenie o konkursie,  regulamin konkursu,  karta zgłoszenia. 

Data publikacji - 07.02.2014. - administrator


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza w roku 2014 XII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
Ogłoszenie o konkursie,  regulamin konkursu,  karta zgłoszenia. 

Data publikacji - 07.02.2014. - administrator

Ogłoszenie z dnia 6. lutego o naborze na stanowisko urzędnicze: d/s obsługi kasy i spraw finansowych.
ogłoszenie, załącznik-kwestionariusz osobowy.

Data publikacji - 06.02.2014. - administrator


Informacja z dnia 06.02.2014r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy. więcej

Data publikacji - 06.02.2014. - administrator


Zapytanie ofertowe Urzędu Gminy Zaręby Kościelne z dnia 04.02.2014r. na wykonanie i dostarczenie 110 krzeseł konferencyjnych. więcej

Zapytanie ofertowe Urzędu Gminy Zaręby Kościelne z dnia 04.02.2014r. na wykonanie i dostarczenie 75 krzeseł konferencyjnych. więcej


Data publikacji - 05.02.2014. - administrator


Komunikat Urzędu Skarbowego dla płatników -
Przypominamy, że do końca lutego płatnicy są zobowiązani przekazać podatnikom oraz urzędom skarbowym dokumenty informacyjne stanowiące podstawę sporządzenia przez podatników rozliczenia rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. m.in.: PIT-11, PIT-11A, PIT-R, PIT-8C, PIT-8S oraz roczne rozliczenia podatkowe sporządzane przez płatników PIT-40. Istnieje możliwość rozliczenia się poprzez internet.
więcej

Data publikacji - 05.02.2014. - administrator


Równać SzanseOd 1 stycznia do 10 lipca 2014 r. Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne będzie realizowała projekt „Historia naszą pamięcią pisana”  w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego Programu „Równać Szanse 2013” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. więcej


Data publikacji - 27.01.2014. - administratorNaczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej informuje, iż po raz kolejny prowadzona jest zimowa edycja ogólnokrajowej akcji informacyjno-edukacyjnej Ministerstwa Finansów pod hasłem „Nie bądź jeleń, weź paragon". Akcja ma uświadomić społeczeństwu korzyści płynące z brania paragonów oraz z rzetelnego ewidencjonowania obrotów na kasach fiskalnych przez przedsiębiorców. Prowadzona jest w okresie od 20 stycznia do 2 marca 2014 roku. więcej

Data publikacji - 27.01.2014. - administrator


Wójt Gminy w Zarębach Kościelnych ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości. więcej

Data publikacji - 27.01.2014. - administrator
W styczniu br. rozpoczyna się zainicjowana przez Główny Inspektorat Sanitarny kampania medialna pod hasłem "Zaszczep w sobie chęć szczepienia!", której celem jest promocja szczepień ochronnych oraz podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie:
http://szczepienia.gis.gov.pl; www.szczepeinia.pzh.gov.pl;  spot informacyjno-edukacyjny.

Data publikacji - 27.01.2014. - administrator

Ogłoszenie z dnia 22 stycznia o naborze na stanowisko urzędnicze: d/s oświaty, kultury, sportu i rekreacji. ogłoszenie, załącznik-kwestionariusz osobowy.

Data publikacji - 22.01.2014. - administrator


Uwaga producenci rolni!
Od 15 stycznia do 25 czerwca 2014 r. można ubiegać się w Agencji Rynku Rolnego o dopłaty do materiału siewnego.
więcej

Data publikacji - 17.01.2014. - administratorPowiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej
w roku 2014 będzie kontynuował działania związane z realizacją projektu „Nowa Szansa – Powiat Ostrowski”  współfinansowanego ze środków EFS. Prosimy o zapoznanie się z informacją  dot. projektu.
więcej

Data publikacji - 17.01.2014. - administrator


Mammobus w Twojej miejscowości! 
Po raz kolejny mammobus zawita do powiatu ostrowskiego. W naszej gminie Zaręby Kościelne badanie odbędzie się 14 lutego przy Ośrodku Zdrowia, Kowalska 16A. Mammografia to najważniejsze badanie diagnostyczne w kierunku wykrycia raka piersi.
więcej

Data publikacji - 17.01.2014. - administrator


Kraszewski. Komputery dla bibliotek.

Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne w ramach programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013"  realizowanego przez Instytut Książki otrzymała  dotację  wynoszącą 12000 zł na zakup sprzętu komputerowego.
Z pozyskanych pieniędzy w grudniu 2013 r. zakupiono 4 zestawy komputerowe  z oprogramowaniem, które  będą służyły użytkownikom  biblioteki.

Data publikacji - 09.01.2014. - administrator

Informacja z dnia 07.01.2014r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy. więcej

Data publikacji - 08.01.2014. - administrator


Zapraszamy wszystkie osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz spędzić ciekawie czas spełniające następujące kryteria:
  • Osoby będące klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych,
  • Osoby z terenu gminy Zaręby Kościelne,
  • Osoby będące w wieku aktywności zawodowej,
  • Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i zawodowym,
Wszystkie osoby chętne do udziału w projekcie prosimy o zgłoszenie się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych, ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne. Rekrutacja prowadzona będzie od 01.01.2014 roku do 31.03.2014 roku.  Wszelkie informacje pod nr telefonu 86-27-06-004, wew. 27.   więcej

Data publikacji - 07.01.2014. - administrator


Dnia 28 listopada 2013r. odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia Świetlicy Wiejskiej w Świerżach Zielonych. Uroczystość rozpoczęło przecięcie symbolicznej wstęgi. Otwarcie tej świetlicy jest dla mieszkańców momentem szczególnym, ponieważ rozpoczyna nowy okres w dziejach poszczególnych wsi i świetlica będzie służyła wspólnemu dobru. Będzie to centrum edukacyjno – kulturalno – społeczne wsi.
Całkowity koszt wybudowania świetlicy w miejscowości Świerże Zielone wyniósł 673 081 zł w czym zawarte jest dofinansowanie w wysokości 410 415 zł pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013. Zdjęcia z uroczystości.

Data publikacji - 19.12.2013. - administrator


Inwestycje zrealizowane przez Wójta Gminy w 2013. więcej

Data publikacji - 19.12.2013. - administrator


Gmina Zaręby Kościelne przystapiła do Programu Euro Renoma

certyfikat eurorenoma


Program Europejski Rejestr Renomowanych promuje i wspiera jedynie te podmioty (przedsiębiorstwa i instytucje), które odznaczają się na tle innych szczególną solidnością i jakością, a także opierają swą działalność na zasadach etyki biznesowej.

Głównym kierunkiem działań Europejskiego Rejestru Renomowanych jest rozwój programu Euro Renoma, którego misją jest promowanie etyki w biznesie oraz prezentowanie opinii Uczestników programu w ważnych kwestiach gospodarczych.


Urząd Gminy w Zarębach Kościelnych
numery telefoniczne dla interesantów - ogólny numer  862706004, fax  862706200.
Zapraszamy do zapoznania się z numeracją.

862763110 - Sekretariat
862763111 - Wójt Gminy
862763114 - Księgowość
862763115 - Skarbnik
862763118 - Podatki
862763119 - Urząd Stanu Cywilnego
862763120 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
862763121 - Obrona Cywilna, Działalność Gospodarcza
862763122 - Oświata, kultura, sport
862763123 - Budownictwo, drogi
862763126 - Geodezja, woda, gosp. komunalna
862763127 - Kierownik GOPS
862763128 - Sekretarz Gminy
862763130 - Fax

Ogłoszenia archiwalne.


Urząd Gminy, ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne tel. 086 2 70 60 04  fax.086 2 70 62 00 

szwarcyk © 2008