KIETLANKA

W początkach XV wieku jeszcze wiele ziem w tej okolicy było nie zamieszkałych. Książę przekazywał ją rycerzom pochodzącym z różnych stron dawnej Polski. Co ciekawe osadnicy pochodzili nie tylko z Mazowsza, ale też z innych rejonów Polski. Ród Budziszewskich z Budziszewa pochodzi aż Wielkopolski, natomiast ziemię na której powstała ta miejscowość została nadana rycerzom herbu Odrowąż z Kietlanki z okolic Radomia. Odrowążowie zasiedlili tą wieś w początkach XV wieku, w latach 1414-1425 po raz pierwszy wspomina się miejscowość Kanthlyno, czyli współczesną Kietlankę. W 1425 roku wzmiankowano też Ketlankę. Rycerze z okolic Radomia nadali nazwę swojej nowej wsi na pamiątkę rodzinnej wsi.

Odrowąż herb Kietlińskich

vKietlińscy w Małopolsce byli znacznym i poważanym rodem. Posiadali rozległe włości i wiele urzędów. Ich kuzyni w ziemi nurskiej nie zrobili takiej kariery. Był to ubogi ród tworzący zaścianek szlachecki. W 1578 roku dziedzicami wsi byli: Wojen, Maciej, Piotr i Adam Kietlińscy. W końcu XVII wieku właścicielem części wsi był Kazimierz syn Wita, który ożenił się z Dorotą z Kempistów, w tym samym czasie drugim dziedzicem był Franciszek syn Witolda. W początkach XVIII wieku niektórzy Kietlińscy doszli już od pewnego majątku i niejaki Antoni Kietliński kupił część wsi Skłody Średnie oraz Olszewo-Godlewo (dziś Olszewo-Cechny).

Część ziemi w tej wsi przeszła z czasem na własność innych rodów. W końcu XVIII wieku wieś należała do parafii Zuzele. W tym czasie dziedzicami byli: Kietlińscy, Laskowski, Podbielski, Uściński, Wszeborz i Zakrzewski.

Dane z Tabelli Miast i Wsi z 1827 roku podają informacje o 20 domach i 131 mieszkańcach tej wsi.

Okolice Kietlanki były miejscem gdzie rozegrała się jedna z bitew w czasie powstania styczniowego. Przez te teren przechodziła linia kolejowa łącząca Warszawę z Petersburgiem. Stanowiąca jedyny szlak dzięki któremu Rosjanie mogli szybko przerzucić wojska z Rosji do Polski. Po zwycięskiej dla powstańców bitwie pod Stokiem w nocy z 4 na 5 maja 1863 roku, powstańcy poczuli się pewnie i dysponując oddziałem liczącym około 1 200 osób pod wodzą Mystkowskiego, ruszyli w kierunki Zaręb Kościelnych, aby przerwać połączenie kolejowe. W dniu 13 V w miejscu zwanym Rokicinem pomiędzy Kietlanką a Pułaziem przygotowano zasadzkę na wojskowy pociąg rosyjski. Do walki włączyli się mieszkańcy okolicznych wsi: Kietlanki, Kępistych Borowych, Kosut i Niemir. Niestety z powodu zdrady zasadzka się nie udała. Rosjanie zaatakowali powstańców, którzy ponieśli wielkie straty, zginęło też wielu oficerów w tym sam Ignacy Mystkowski.

Klęska ta została pomszczona w dniu 1 VI 1863, gdy nie znany kolejarz wykoleił na przystanku w pobliżu miejscowości Zaręby pociąg z Petersburga w którym jechało około 600 żołnierzy. Według relacji z transportu pozostała tylko jedna masa z ciał i szczątków wagonów.

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego z 1883 roku przekazuje, iż była to „wieś drobnoszlachecka”, w tym czasie mieszkało tu 176 osób.

Kietlanka należała do gminy Zaręby Kościelne. W 1921 roku było tu 35 domów i 213 mieszkańców.

Z danych na dzień 31 grudnia 2007 roku zameldowanych jest tu 185 mieszkańców

Fotografie miejscowości: